Náhradní plnění

Novelizace zákona o zaměstnanosti a vliv na poskytování tzv. „Náhradní plnění"

S platností od 1.1.2012 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2011 ze dne 6.11.2011 změněn zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který je dále upraven prováděcí vyhláškou č.390/2011 ze dne 29.11.2011, měnící vyhlášku č.518/2004 Sb., čímž došlo ke změnám mimo jiné i v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením. 

V § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nově stanoven limit pro poskytování výrobků nebo služeb anebo pro plnění zadaných zakázek pro účely plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením. 

Limit je určen 36násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Tento limit ve výši 36násobku průměrné mzdy je hodnotou,  kterou budou moci zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením poskytovat jako tzv. náhradní plnění v součtu všem svým zákazníkům za jednoho svého zaměstnance se zdravotním postižením.

Naše společnost poskytuje náhradní plnění přes partnera. 

Pokud máte zájem o náhradní plnění, kontaktujte nás prosím na cocon@cocon.cz, kde si dohodnete všechny podmínky.